OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje o zákazníkoch sú spracované v súlade so Zákonom o ochrane osobncýh údajov č. 428/2002 Z.z. a slúžia výhradne pre potreby internetového obchodu www.notorious.sk.

Uzatvorením kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas na spracovanie osobných údajov predávajúcim.

Všetky zverené osobné údaje nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Údaje slúžia výlučne pre potreby predávajúceho, súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, socio-demografického spracovania a na marketingové účely predávajúceho.

Ak má zákazník záujem o zasielanie reklamných materiálov internetovým obchodom, po udelení súhlasu, mu budú tieto posielané Ak sa rozhodne, že ďalej nechce reklamné materiály odoberať, bude sa môcť z odoberania noviniek odhlásiť a tieto mu nebudú ďalej zasielané.